CORONA REGELS AIKIRIVERS AIKIJUDO / AIKIJUTSU BINNEN

De lessen in Aikijudo en Aikijutsu zijn onderhevig aan de onderstaande regels & protocollen, die we strikt moeten naleven. Neem de inhoud van dit bericht goed door voordat je je aanmeldt om te komen trainen.

Reserveren is verplicht!

Voorop staat dat je jezelf altijd via mail, app of de website van Aikirivers / Personal Active Fitness moet aanmelden voordat de les aanvangt. De trainer/docent moet weten dat je er bij bent en daarmee weet hoeveel deelnemers er aanwezig zijn op de mat.

Locatie

 • Op de trainingslocatie zijn de nodige maatregelen getroffen conform de richtlijnen van het RIVM, e vragen je deze zorgvuldig op te volgen.
 • Het is niet toegestaan om onnodig eerder naar de locatie te komen, zo rond de 5 – 10 minuten van tevoren is in orde, we willen rijen wachtende mensen in de gangen van het gebouw voorkomen want naast het Aikijutsu zijn er ook andere sporters binnen het gebouw aanwezig.
 • Voor de kinderen geldt dat de ouders / verzorgers hun kind(eren) in sportkleding afzetten binnen het gebouw en aan het einde van de les weer ophalen.
 • Het is helaas niet mogelijk om als toeschouwer aanwezig te blijven.
 • Zowel voor als na de lessen dient de 1,5 meter afstand te worden gerespecteerd.
 • We willen de ouders vragen geen onnodig contact te maken met andere ouders zodat iets wat op een samenscholing lijkt, wordt voorkomen.
 • Gelieve na de les meteen het gebouw verlaten, er is helaas geen tijd tot napraten, eventueel kunnen vragen worden gesteld via de groeps-app, de website (ww.aikirivers.nl/contact) en email ([email protected]).

Voordat je van huis gaat:

 • Gebruik thuis als laatste mogelijkheid nog de wc.
 • Was thuis je handen grondig.
 • Draag schone kleding op de mat.
 • Vooraf zo mogelijk thuis douchen.
 • Kom zoveel mogelijk ‘gereed’, dus omgekleed binnen op de mat.
 • Omkleden binnen is slechts beperkt mogelijk vanwege de 1,5 meter regel, er is wel een kleedkamer.
 • Voel je je niet lekker? Blijf dan thuis!
 • Twijfelt de trainer aan het feit of je deelname verantwoord is, dan heeft hij/zij het recht je op de mat/in het gebouw te weigeren.

 

Basisregels

Verder gelden de algemene basisregels:

 • Verkoudheid, koorts, hoesten enzovoort zijn redenen om niet te komen trainen.
 • Bij klachten, blijf thuis!

Veiligheid

 • Indien je een blessure hebt, vragen we je om een goede inschatting te maken of je komt trainen.
 • Bij twijfel overleg met je trainer.
 • Mensen die in een risicogroep vallen, mogen niet samen trainen

Op locatie is aanwezig:

 • EHBO koffer
 • Handdesinfectie gel.

De training

 • Gezien de lange periode van inactiviteit zullen de lessen worden aangepast, we gaan gezamenlijk zorgdragen voor het voorkomen van blessures.
 • Zowel de warming-up, het valbreken, het werken met wapens, het gebruik van drukpunten en het sparren zal hierop zijn aangepast.
 • Alle leerlingen dienen voor en na de les 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.
 • Trainers houden hier toezicht op.
 • Na de les niet op de locatie blijven.
 • Ouders/verzorgers mogen niet samenscholen op de locatie tijdens de lessen.
 • Gelieve op de locatie evt. aanwijzingen en verzoeken van de aanwezige trainer(s) en corona-coördinator te allen tijde op te volgen.
 • Bij vage (verkoudheid-) klachten kun je en/of uw kind niet deelnemen aan de training.
 • Techniektrainingen en sparren worden uitgevoerd met een vaste trainingspartner.
 • Stem samen goed af wanneer jullie trainen of wanneer één van de twee onverhoopt niet kan of gezondheidsklachten heeft.

Ondanks al deze regels, zijn wij erg verheugd dat we weer kunnen trainen. Het zal even wennen zijn maar op termijn wel soepel gaan lopen. Het is constant aanpassen en dat ik ook precies wat we op de mat leren: “” Aanpassen, niets weggeven, efficiënt met je energie en lichaam omgaan!

We maken er samen mooie trainingen van!.

Bij vragen: neem contact op met Paul Verheij 06-3837-1945 of [email protected]

Start typing and press Enter to search