Aikido Training

Bij Aikirivers

Rivier

Stromen van je energie

In deze stijl van aikido / aikijudo staat “stromen” of “vloeien’ van je energie centraal.

流れ = Nagare en betekent in het Japans “stromen”. Soms wordt het woord “kawa” gebruikt wat letterlijk rivier betekent. Je leert hier hoe je je eigen energie kunt laten stromen en ontspannen met conflicten kunt omgaan.

AikiNagare is een doorontwikkelde stijl waar naast de fysieke kant voornamelijk het mentale aspect van menselijke interactie wordt benadrukt.

Ook wordt dit concept vaak toegepast in organisaties, scholen en het bedrijfsleven waar geen harmonie heerst door de afwezigheid van bewustwording.

Binnen het aikido is er een set technieken, bewegingen, worpen en klemmen maar het belangrijkste aspect is de concentratie en de ontspannen houding. In de eerste jaren zijn de technieken belangrijk, daarmee leer je op de juiste ontspannen manier bewegen, je leert alle klemmen en worpen, je leert veilig vallen en er zal een flinke portie van de werking van het menselijk lichaam voorbij komen. Later zal de toestand van de geest belangrijker zijn en een groot deel van je uitstraling bepalen.

aikido-20
Ruimte

Zonder ruimte geen leven

Ruimte is erg belangrijk, zonder ruimte is er geen mogelijkheid tot leven. De scheiding tussen mensen, dieren en voorwerpen wordt gerealiseerd door ruimte. Zonder ruimte zou alles op elkaar zitten, in fysieke zin maar ook in mentale zin. Als er geen fysieke ruimte is, moet je die creëren voor jezelf in de situatie waarin je je op dat moment begeeft. Zo geldt dat ook voor mentale ruimte, die kun je alleen creëren als je bepaalde zaken “loslaat”. In aikido training leer je door de jaren heen om bepaalde dingen los te laten en ontspannen te bewegen. Dat heeft een positieve weerslag op je mentale situatie, we proberen het ego geen kans te geven om je “ik” over te nemen door een hoge mate van mentale aanwezigheid te oefenen.

Het meeste over jezelf in de aikido trainingen leer je ook door jezelf en van jezelf. Maar de mensen met wie je traint zijn nodig om je te confronteren met moeilijke situaties op de mat. Je moet op dat moment die confrontatie aangaan, als een bepaalde beweging niet lukt, wekt dat vaak frustratie op en dat is geweldig! Alleen door die frustratie in een confrontatie te “ontmoeten” wordt je in staat gesteld om jezelf beter te leren kennen. Je wordt gedwongen om er iets mee te doen, daar leer je van en dat werkt in mentale zin door.

Of een bepaalde klem op de pols doet pijn en we leren om die pijn niet te benoemen en vooral niet te beoordelen. Laat de pijn er zijn, neem waar dat de pijn er is en sluit er vrede mee. Beweeg mee naar een houding die alert is, in de verbinding is en accepter dat er pijn is, zonder oordeel. Na veelvuldig oefenen, is de pijn er nog wel maar je geeft geen aandacht aan die pijn en daarom voel je die pijn niet meer zo heftig.

joshomenuchibokken
Tijd

Wat is tijd?

Tijd kan worden gezien als het opvolgend waarnemen van gebeurtenissen. Vooral in de moderne wereld is tijd een soort gereedschapje om alle gebeurtenissen goed in elkaar laten overlopen, het zogenoemde “plannen”. Naast het verschijnsel van de lineaire, kwantitatieve en meetbare (klok)tijd, is tijd ook een ervaring van elk subject die op een eigen manier kan worden beleefd. Dit laatste is een term uit de psychologie en wordt ook wel “tijdsperceptie” genoemd. Tijdsperceptie is bij de mens een “gedachtevorm” en geeft ons het idee dat we in het verleden of in de toekomst kunnen zijn. In de lessen die binnen Aikirivers worden gegeven, is er geen tijd, wel de aanvangstijd en de eindtijd. Dat is zo gedaan omdat anders niet iedereen op hetzelfde moment met elkaar kan trainen. Tijdens de trainingen, is er alleen het “moment”, we denken niet maar we voelen en bewegen. We geven onszelf geen tijd om te denken, in onze directe ervaring is geen plaats voor tijd.

Er is een verleden, dat klopt en daar kunnen we niets meer aan doen, dat is gebeurd. En er is het “nu” en dat is precise waar we ook zijn en waar we veranderingen kunnen aanbrengen in alles. En de toekomst? Die bestaat niet! Alleen in onze gedachten en dat ik ook waar het ego ons graag naartoe brengt.

“Als ik zus en zo doe, dan zal ik in de toekomst……….”

Er is geen toekomst, er is alleen nu.

Een goede waakzaamheid is gebaat bij het “NU”, er is alleen het moment, tijdloos, geen tijd om te reageren.

katatedorinikkajo
Ontspanning

Bewegen zonder intentionele spierkracht

Tijdens de Aikido / Aikijudo lessen wordt er ontspannen en respectvol getraind. De “aanvallen” die worden uitgevoerd om te kunnen oefenen, zijn “echt” maar vol respect. Er vindt geen krachtmeting plaats, kracht put uit en er is altijd iemand sterker. Er hoeft niet te worden gewonnen, het is geen judo of karate-wedstrijd. Die hebben ook hun charmes maar dat is niet waar we ons bij Aikirivers mee bezig houden.

Hier gaat het om jezelf en als je steeds verder komt door het trainen, zul je merken dat je steeds beter kunt ontspannen in situaties die spannend zijn. Er is maar een persoon en er is maar een moment: Jij nu!

aikido-59
Ademhaling

De essentie van ademen

Merk op dat je ademt, geef je aandacht aan de lucht die je inademt en ook weer uitademt. Het gaat er niet om dat je gaat tellen maar merk op dat je ademt. Even geen smartphone in de trein maar alleen jij en je ademhaling. Merk op dat je opmerkt. Er zijn geen gedachten als je ademt, merk op dat je buik uitzet als je inademt en merk op dat je buik kleiner wordt als je uitademt.

Dat is alles…….

De Samurai die vroeger strijd leverden, stonden soms een kwartier lang met getrokken katana (zwaard) tegenover elkaar en ze probeerden op te merken wanneer de ander op het punt stond om in te ademen. Op het moment van inademen is je zwaartepunt hoger en dat is een fysiek en mentaal zwakker moment. Dan kon de ander toeslaan. Als beide Samurai ervaren waren, kon deze situatie eindigen met het terugtrekken van beide. De katana ging uiterst beheerst en langzaam weer terug in de saya (schede) en de ontmoeting was over, er werd afstand genomen en ieder vervolgde weer zijn weg. Uitademen aardt je en inademen geeft energie.

aikido-15
Verhoudingen

Waarom zijn verhoudingen belangrijk?

Met het innemen van je eigen ruimte, laat je anderen zien dat je je op een bepaalde manier verhoudt tot de anderen. De plek die je op deze aarde inneemt is jouw plek en als anderen daar op een bepaalde manier in willen binnenkomen, kan het zijn dat het je niet aanstaat en op dat moment moet je een grens stellen. Het leren stellen van grenzen, zowel fysiek als mentaal, is wat je leert tijdens de trainingen Aikido en Aikijudo. Als je niet hebt geleerd je te laten zien aan anderen, heb je ook je verhouding tot anderen niet helder en dat kan problemen geven tijdens het omgaan met mensen. Omgang met mensen, dieren en planten heeft alles te maken met verhoudingen.

aikido-4
Lestijden

Lestijden Zaltbommel:

 Jeugd van 8 jaar tot 18 jaar: maandagavond 18:30u tot 19:30u

Volwassenen vanaf 18 jaar: maandagavond 19:30u tot 21:00u

Aikido en met name Aikijudo voor kinderen is naast fysieke inspanning ook een mentale bewustwording. Voor kinderen is het, net als volwassenen, erg belangrijk om grenzen te leren stellen en daar hoort ook een “sanctiebeleid” bij als er niet naar het kind wordt geluisterd. “Stop houd op, stop houd nu echt op!”Als er over de grenzen van het kind wordt gegaan zijn er ”gereedschappen” in de vorm van klemmen en worpen om naar de anderen duidelijk te maken waar de grens ligt. Maar wat een veel gezien effect van Aikido / Aikijudo trainig is, is dat er niet altijd een grens gesteld hoeft te worden. Voor anderen is het door de houding en uitstraling van de persoon al duidelijk dat er niet aan grenzen moet worden getornd.

Aikido en Aikijudo hebben impact op de ontwikkeling van de geest en het lichaam die bij kinderen beide nog in de groei zijn. Vandaar dat de lessen die wij aanbieden voor kinderen op zowel fysiek als mentaal vlak zijn aangepast aan de leeftijd. Sommige klemmen passen wij niet toe en leren wij ook niet aan als het lichaam van het kind dat nog niet aan kan en sommige mentale booschappen zijn te zwaar en worden anders “verpakt”.

Verder is het belangrijk dat we de lessen inrichten in de belevingswereld van kinderen, daarom zijn deze lessen anders dan de volwassenen lessen.

Toch trainen we bij Aikirivers tijdens stages en seminars ook met alle leeftijden door elkaar, juist omdat dan van de volwassenen wordt gevraagd om zich in het kind te verdiepen, ook als het niet het eigen kind is. Rustige bewegingen, respectvol trainen door aandachtsvol in het “nu” te zijn en goed te leren aanvoelen wat elkaars intenties zijn. De rijpe en ontwikkelde geest van de volwassene samen met de jonge, onbevangen en eerlijke geest van het kind geeft mooie creaties en schept bij beiden een voldaan gevoel.

Naast reguliere lessen, examentrainingen en stages/seminars, heft Aikirivers goede connecties met krijgskunsten en bewustwordingsmethoden uit andere disciplines, zoals Aikijujutsu, Kung-Fu en Systema.

Met enige regelmaat worden er bijeenkomsten verzorgd waar deze disciplines bij elkaar komen. Alle deelnemers van Aikirivers kunnen met die initiatieven meedoen. We kunnen allemaal van elkaar leren.

.

aikijudo_3rdflyer

Start typing and press Enter to search