Pesten op scholen

Pesten is niet hetzelfde als ruzie hebben of een keer flauw doen naar elkaar.

De gevoelens die dan optreden kunnen meestal wel worden geuit door de kinderen , er wordt over gepraat met vriendjes/vriendinnetjes of er komt een keer emotie bij kijken en dat is prima. Dat lost zich wel op.

Pesten en met nadruk structureel pesten is een vorm van mishandeling. Iemand die evenwichtig en bewust in het leven staat, zal niet toestaan dat de gevolgen van pesten hem of haar raken, in de zin dat het zijn of haar leven gaat leiden. De uiting van pesten (door de pester) of de ontvangst van pesten (door de gepeste) hebben een dieper onderliggende oorzaak.

Pesten is een uiting van het ego, dat voedt op dit soort gedrag. Het pestende gedrag vindt het heerlijk om samen met het ego een ander te zien lijden. Aan de andere kant vindt het gepeste gedrag, samen met het ego, het fijn om slachtoffer te zijn. Het heeft niets te maken met hoe de kinderen zijn, het heeft te maken met hoe de kinderen denken dat ze moeten zijn, allemaal aangedragen door voorbeelden, vaak van anderen.

In de werkwijze om pesten op scholen te verminderen, worden 3 groepen betrokken om de situatie helder te krijgen:

  • de gepeste en/of pester
  • de docenten en hun leiding
  • de ouder(s) van de pester of gepeste

De werkwijze voor kinderen is confrontatie in een veilige omgeving, niemand hoeft te winnen en niemand is sterker. Op de mat raken we elkaar aan, we manouvreren elkaar in benarde posities en we observeren bij onszelf en bij de ander wat het doet. We staan toe dat er emotie is, we staan toe dat er pijn is en we leren van elkaar.

Mijn ervaring is dat, als de ouders en leerkrachten meedoen, er zelfs vriendschappen ontstaan tussen de gepeste en de pester.

Waar het om draait in het verminderen van pesten is bewustwording van eigen gedrag, als dat goed in focus ligt is het mogelijk om met behulp van Aikido / Aikijudo oefeningen de eigen grens aan te geven. Dat is werkelijk waar alles om draait.

Iedere school heeft wel de beschikking over een (gym)zaal of ander soort oefenruimte. Daar kunnen de partijen onder begeleiding van een ervaren Aikido-leraar op een ontspannen manier trainen en na verloop van tijd zal de bewustwording inzetten. Het zal niet makkelijk zijn en dat maakt ook niet uit. Gedeeltelijke of volledige bewustwording is niet aan tijd gebonden.

Kinderen doen hetzelfde als volwassenen: ze doen niet wat hun leider zegt, ze doen wat hun leider doet! Kinderen worden bewust en onbewust geconditioneerd door hun omgeving, thuis, op school, waar dan ook. Als die voorbeelden vastzitten in oordelen, een verleden en een toekomst, zal er in bijna alles dat de kinderen doen een oordeel rusten. En dat oordeel heeft niets met de kinderen zelf te maken, er is iets dat de kinderen “bestuurt” en ze kunnen er niets aan doen. En als ze het niet zeggen, dan denken ze het.

Door middel van Aikido en Aikijudo-oefeningen bestaat de mogelijkheid om het gedrag van de leerlingen los te koppelen van hun gedachten en hun oordeelsvorming. Langzaam, stapje voor stapje zal het besef nestelen in de balans van gevoel en ratio als de praktische oefeningen steeds makkelijker worden en steeds vertrouwder aanvoelen.

In deze lessen leren de kinderen en hun begeleiders om niet te streven en zoeken naar een betere situatie in de toekomst. Of om te leren van het verleden want dat zal helaas niet lukken. Want daar zijn ze namelijk niet! Aikido en Aikijudo leert de kinderen om in het “nu” te zijn.

Spelenderwijs zonder “winmodel” is voor kinderen (maar zeker ook voor volwassenen) de beste manier om nieuw gedrag aan te leren. Door Aikido / Aikijudo te oefenen, met de juiste begeleiding, is een significante gedragsverandering te realiseren.

In het kader van de trainingsgedachte, en niet een cursus, is het belangrijk dat de activiteiten op langere termijn worden geoefend. Daartoe is het belangrijk dat er “terugkomdagen” worden ingepland om vaker met de aikidoleraar te oefenen. Dit principe houdt ook de focus goed en in geval van terugval is een opfrisser of doorstart mogelijk.

Neem voor een informatief gesprek contact op met Paul Verheij

 

Start typing and press Enter to search