Pesten is een gedragsdeformatie die bij alle leeftijden voorkomt, kinderen, adolescenten, volwassenen en bejaarden.

Uiteraard is het van belang om te onderzoeken waar pestgedrag vandaan komt, de oorzaak kan aangeven waar de oplossing zit. Meestal ligt de oplossing ook dichtbij het probleem en bij kinderen die elkaar pesten op school zijn het vaak de ouders die er mee hebben te maken.

” Dit is mijn grens!”

 Waar ligt jouw grens?

De meest voorkomende oorzaak van pestgedrag is dat zowel de pester als de gepeste mateloos grenzeloos zijn. Ze zijn simpelweg niet in staat om zelf hun grenzen te stellen. Bij kinderen horen in eerste instantie de ouders hun kind aan te leren hoe je grenzen moet stellen en wat de gevolgen zijn voor anderen als hun grens niet wordt gerespecteerd.

De meest voor de hand liggende oorzaken van pesten zijn:

  • Het uiterlijk van mensen is soms een aanleiding voor anderen (meestal groepen) om iets vervelends, kwetsende tegen die persoon te zeggen over hun uiterlijk. De gepeste persoon voelde zich al niet zo zeker, tijdens en na de pesterijen is dat alleen nog maar slechter geworden.
  • Jaloezie kan ook een onbewuste reden zijn voor pesters om te gaan pesten. Een dure (duurdere) fiets, mooiere schoolspullen, verder op vakantie, betere cijfers gehaald enzovoort.
  • Door te pesten gaan de pesters hun eigen grens te buitenen ook over de grens van anderen heen, simpelweg omdat beide niet zelf hun eigen grenzen kunnen zetten. Een mateloze en grenzeloze actie volgt waaruit veel verdriet kan ontstaan.
  • Groepsdruk van andere pesters, de individuele pesters zijn misschien niet echt pesters maar ze willen niet zelf uit de groep vallen en daarom ” bewijzen”  ze hun groep, of alleen de leider van de groep, een dienst door ook te pesten.
  • Jongens pesten in de regel vaker op een fysiek niveau en meisjes vaker op een mentaal manipulatief niveau, beide hebben echter desastreuze gevolgen voor de gepeste maar zeker ook voor de pester.
  • Pesten is een sociaal probleem en iedereen heeft er wel een mening over of therapie voor.

Hoe de hulp aan de gepeste en pester er ook uit ziet, feit is dat niemand van buitenaf het probleem kan oplossen. Dat moeten de gepeste en de pester namelijk zelf doen! Aikido / Aikijudo kan hierin bijdragen.

Uiteraard is het wel belangrijk dat de mogelijkheden tot deze zelfontwikkeling worden geboden.

Aikido en Aikijudo kunnen in grote mate bijdragen om tot zelfontwikkeling te komen, de beoefenaar wordt steeds meer zelfbewust en de angst voor interactie neemt af. Hiermee laat de persoon een stabielere en veerkrachtiger karakter zien aan zichzelf en zijn omgeving.

Neem contact op met Paul Verheij om samen met de schoolleiding of werkgever te onderzoeken hoe er met behulp van Aikido / Aikijudo kan worden gewerkt aan een duurzame gedragsverandering

Je kunt ook meteen doorgaan naar: http://www.aikirivers.nl/contact/ om het formulier in te vullen. Binnen 1 werkdag nemen wij contact met u op.

Start typing and press Enter to search