Pesten op het werk

Pesten is niet begrensd tot scholen en wordt niet alleen door kinderen gedaan.

In 2016 waren meer dan 500.000 werknemers het slachtoffer van pesterijen, waaronder meer dan 100.000 op structurele basis.(bron: TNO)

En het zijn niet alleen collega’s onderling, ook de leidinggevenden staan in veel gevallen bekend om hun pestgedrag. Juist deze groep mensen binnen een bedrijf zou het goede voorbeeld moeten geven, werknemers doen niet wat de leidinggevende zegt, ze doen wat hun leidinggevende doet! Het voorbeeld hier is dus erg belangrijk maar laat te wensen over. In vrijwel alle gevallen van pesten, zorgt het ego ervoor dat de situaties fout lopen. Er is geen besef en geen bewustzijn.

In het geval van pesten op de werkvloer, is het belangrijk dat “from the inside” het bedrijf wordt verkend. Vaak is er sprake van groepsgedrag, onbewust handelen of soms zelfs liefde en haat.

Het gaat hier niet om plagerijen, iedereen maakt wel eens een grapje. De werkelijke respectloosheid en soms mishandeling, gaat om uitschelden, intimidatie, buitensluiten en bijvoorbeeld om het achterhouden van belangrijke informatie.

Naast het menselijke leed, van alle betrokkenen en dus ook de pesters, is er een behoorlijke collectieve kostenpost door verzuim en andere kosten.

De werkwijze van Aikirivers kan het beste in een persoonlijk gesprek worden doorgenomen omdat er in dit sort gevallen geen standaard bestaat. Iedere organisatie is anders en de medewerkers hebben allemaal hun verhaal en manier van menselijke omgang.

Wat wel bovenaan de lijst staat om aan te wenden als oplossing, is het fysiek werken met elkaar. Alleen dan kunnen op de juiste manier grenzen worden aangeleerd, niet alleen via de cognitieve methoden.

Neem contact op met Paul Verheij voor een vrijblijvend gesprek om de mogelijkheden door te nemen.

 

Hieronder een impressie van de wekelijkse Bedrijfs-Aikido-lessen waar week na week de medewerkers van het bedrijf leren hoe ze voor zichzelf kunnen staan. (Januari 2020)

 

Medewerkers leren accepteren dat er pijn is en proberen te ontspannen. Geen oordeel, het is zo. Vanuit daar kunnen ze zich gaan manifesteren.

 

Ook hier is er  een bedoelde aanval die niet als aanval wordt gezien…………. en dat brengt fysieke en mentale rust. We werken naar het punt waar we echte aanvallen “zien” als ontmoetingen.

 

De juiste rechte houding om door het leven te bewegen (vooral mentaal) wordt voor een deel geoefend met behulp van stokken en andere wapens.

De juiste houding en werken vanuit je eigen centrum en dan IN het centrum van de ander. Alleen op die manier kun je de ander goed bereiken.

 

Met volwassenen wordt veel gewerkt met drukpunten (KyushoJitsu) waar het aanslaan of aandrukken van zenuwen effecten heeft op het lichaam en gedrag van de ander.

Energie van de andere persoon (of het nu een gewilde aanval is of niet)  wordt rustig en ontspannen van de lijn afgebracht. Hierdoor verliest de ander

zijn postuur en daarmee zijn centrum om uit te werken. Geen grote bewegingen hier, alleen uit de lijn van aanval brengen. Dan een sanctiebeleid inzetten.

 

 

95% van alle echte straatgevechten eindigt op de grond. Daar oefenen we de oude en soms traditionele Aikijutsu-technieken waar als eerste component altijd de “acceptatie” hebben dàt iemand met ons wil doen wat hij wil doen. Alleen bij volledige acceptatie is de ego weg en kunnen we ontspannen bewegen. Op het moment dat we “iets” van de ander “vinden” gaat het vaak al mis.

Tijdens de Jutsulessen maken we slim gebruik van ons lichaam door op allerlei vernuftige manieren klemmen en verwurgingen in te zetten. De rode draad tijdens deze grondoefeningen is dat “alles er al is”. Op het moment dat je het gevoel hebt “vast” te zitten is er altijd wel weer iets wat een ander doet en weer “deuren opent” voor je. Zo werkt het mentaal ook.

Start typing and press Enter to search